Introductie

EPROCON levert advies- en ingenieursdiensten waaronder studies, onderzoeken en werkzaamheden waarbij de ontwerpgrondslagen, de bouwspecificaties en kostenraming van elektrische installaties eenduidig worden vastgelegd. EPROCON werd in 2010 opgericht door ing. M. (Maurice) Soolsma. EPROCON helpt met het opstellen van een programma van eisen voor het ontwerpen, de kostenraming en het bouwen van elektrische installaties. EPROCON ontwerpt elektriciteitsnetten voor openbare-, interne- en gesloten distributiesystemen. EPROCON past hierop haar kennis van elektrotechnische ingenieurswetenschappen, normen en wetgeving toe. EPROCON ontwikkelt complexe elektrische installaties op zowel hoog-, midden- als laagspanningsniveau. Wij helpen onze klanten bij vervanging, uitbreiding en nieuwbouwprojecten. Wij ontwerpen, specificeren, ondersteunen inkoop, kwantificeren materieel en bepalen de werkzaamheden voor aanleg van elektrische installaties.

EPROCON geeft technisch advies over generatoren, motoren, transformatoren, schakel- en verdeelinrichtingen, geleiders, beveiliging, noodstroom, aarding, frequentieomvormers en energieverbruikers. De veiligheid en betrouwbaarheid van installaties wordt gegarandeerd door het materieel en componenten met elkaar in overeenstemming te brengen. Dit doen we door middel van elektrische netstudies. Denk daarbij aan het bepalen van kabels, vermogensschakelaars, smeltveiligheden, contactors, meettransformatoren en beveiligingsrelais. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast op inkomende- en uitgaande voedingsvelden, transformatorvelden en motorvelden. Voor intelligent energiebeheer specificeren we systemen op basis van IEC 61850. Voor onafhankelijk advies over energieomzetters voor beweging, elektrochemie, verwarming, magnetiseren en verlichting is EPROCON uw partner.

Next

Werkwijze

  • Basis Ontwerp
  • Kostenraming
  • Detail Ontwerp
  • Aanleg
  • Afname
  • Inbedrijfstellen

Veiligheid en bedrijfszekerheid van een E-installatie wordt gewaarborgd in de basis-ontwerpfase. Deze fase begint met het in kaart brengen van de elektrische verbruikers. Vervolgens wordt de energiebalans opgemaakt, waarmee we de grootte en het aantal generatoren, transformatoren en verdeelinrichtingen berekenen. Daarna zullen we alle componenten, inclusief voedingskabels en beveiligingen, in een systeemmodel configureren en parametreren. Dit model is het DNA van de elektrische installatie. Daarom noemen we het model "energie Distributie Netwerk Architectuur", afgekort eDNA©. De technische eigenschappen van de componenten worden aan de hand van ontwerpberekeningen in het model bepaald. De uitkomsten van deze berekeningen zijn zeer nauwkeurig en aan de norm te toetsen. De componenten worden op basis van deze fundamentele gegevens technisch gespecificeerd. Alle gegevens zijn vervolgens beschikbaar voor een nauwkeurige kostenraming en de detail engineering.

Tijdens de detail-ontwerpfase genereren we installatietekeningen, bekabelingsschema's, aansluitschema's en een bestek, waarmee de aanleg van de installatie in concurrentie kan worden uitbesteed. Wij zijn gespecialiseerd in de uitvoering van het basisontwerp en realisatie van laag- en hoogspanningsinstallaties. Wij onderscheiden ons vanwege onze lean engineering methodiek, waarmee de doorlooptijd en daarmee de totale ontwerpkosten wordt gehalveerd. Wij configureren het systeem met een modelgebaseerde ontwerpmethodiek. Het resultaat is een volwaardig ontwerp dat de basis vormt voor detaillering van de installatie en de elektrische componenten. Wij inventariseren, configureren, berekenen, en specificeren de technische en functionele details. Ter ondersteuning van de aansluitende project stadia begeleiden we het detailontwerp, de inkoop van componenten, machines en systemen, het uitbesteden van de aanleg van de installatie, de afname, en het in bedrijf stellen.

Next

Strategisch partner

Bij ons staat de klant centraal. Wij hebben geen commerciële binding met leveranciers en installateurs. Onze onafhankelijke status maakt het mogelijk dat de inkoop van componenten en de uitbesteding van de aanleg van de elektrische installatie in concurrentie in de markt kunnen worden gezet. Kiest u voor EPROCON, dan haalt u een strategische partner in huis. Vanuit onze kennis van en ervaring met elektrische energietechniek in het bedrijfsleven en de publieke sector voorzien wij onze opdrachtgevers van gedegen advies en dragen wij zorg voor een betrouwbare uitvoering van het elektrotechnische ontwerp. Wij bieden expliciet elektrotechnische ingenieursdiensten. Dit doen wij turn-key of op basis van regie. Maak vrijblijvend en kosteloos een afspraak om kennis te maken. U kunt contact met ons opnemen via deze pagina.

Next

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers: asset management, projectontwikkelaars, aannemers, ontwerpbureaus en in het bijzonder organisaties waar behoefte is aan onafhankelijke expertise voor de ontwikkeling van elektrische laag- en hoogspanning infrastructuur voor procesindustrie, productie, industriële faciliteiten, utiliteiten, datacenters en medische centra. We hebben een overzicht van ons indrukwekkende klantenbestand opgesteld. Druk op "Referenties" voor een overzicht.


Referenties
Next

Kernkwaliteiten

Deskundig

EPROCON is gespecialiseerd in het begeleiden van elektrotechnische projecten voor industriële complexen en utiliteitsbouw. Onze service begint bij het conceptontwerp waar de energiebalans wordt opgemaakt. Elektrische energieverbruikers worden gegroepeerd op basis van toepassing, opgenomen vermogen en de locatie ten opzichte van het transformatorstation. We bepalen de locatie en indeling van power intake stations, transformatorstations en schakel- en verdeel onderstations. Onze kennis van ontwerpen omvat het concipiëren tot en met het effectueren van elektrische energievoorziening, opwekking, distributie en verbruik. Naast de infrastructuur voor ontvangst, opwekking, toevoer en verdeling van elektrische energie specificeren we de energieverbruikers, te weten de productieve, essentiële en vitale elektrische verbruikers, voor de procesindustrie, industriële productieprocessen, infra en utiliteiten, medische centra, en rekencentra.

Kennis

Bij EPROCON werken hoogopgeleide elektrotechnici. Wij hebben kennis van alle aspecten in de elektrische energietechniek. Dit stelt ons in staat om een veilig, betrouwbaar en flexibel energiesysteem te ontwerpen, van kleinschalige tot megaprojecten, van laagspanning tot 380kV hoogspanning. Onze kennis van elektrische installaties omvat alle mogelijke toestellen, materieel en machines in industriële elektrische energienetwerken: van netvoeding, eigen opwekking, transport, transformatie, distributie tot en met alle mogelijke elektrische energieverbruikers.

Ervaring

Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, aannemers, ontwerpbureaus, exploitanten en eigenaren van olieraffinaderijen, chemische fabrieken, gastransport, transport en distributie van elektrische energie, exploratie en productie-installaties, en faciliteiten voor productie en industrie. Op basis van deze brede klantenkring kunnen we zeggen dat we voor elke situatie een passende oplossing zullen vinden. Wij willen uiteraard elk bedrijf dienstbaar zijn bij het ontwikkelen van een concept of detail ontwerp. Ook voor ontwerp verificatie en validatie van hoog- en laagspanningsinstallaties en elektrische energieverbruikers bent u bij ons aan het juiste adres.

Industriestandaards

Wij ontwerpen binnen het kader van de NEN 1010 (IEC 60364) en NEN-EN-IEC 60204 voor laagspanning, NEN-EN-IEC 61936-1 (NEN 1041) en NEN-EN 50522 (aarding) voor elektrische sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning (hoogspanning) en IEC 60909 (kortsluitstroom berekeningen in drie-fasen netten) of IEC 61363 (kortsluitstroom berekeningen schepen & offshore) & NEN-IEC 61892 (verplaatsbare en vaste eenheden op zee - Elektrische installaties).

Kwaliteitswaarborg Technisch Ontwerp Energievoorziening

Om de veiligheid en kwaliteit van het technische ontwerp van een elektrisch energiesysteem te kunnen waarborgen, produceren wij het technische ontwerp met behulp van door de industrie geaccepteerde engineering software. De technische rekenmethoden volgens de industrienormen zijn in deze softwareomgeving ingekapseld. Elk ontwerp wordt na verificatie gevalideerd door middel van simulaties.

DNA van uw energievoorziening

Door gebruik te maken van een industrieel geaccepteerd ontwerpsysteem kunnen wij het ontwerp van elektrische installaties veilig en efficiënt produceren, beheren en distribueren. Wij creëren het DNA van het technische ontwerp met geïntegreerde ontwerpberekeningen volgens de norm. Dit is dé manier om complexe installaties op een betrouwbare, veilige en kostenefficiënte wijze te ontwerpen. De engineering data wordt in een digitaal model ondergebracht waardoor het beheer van het ontwerp van middelgrote tot zeer complexe installaties gewaarborgd is.