Services

Next

Overzicht Services

Projectondersteuning

 • Basic engineering
 • Capital Cost Estimating
 • Concept engineering
 • Cost Engineering
 • Detailed engineering
 • Inkoopondersteuning
 • Ontwerpmanagement
 • Project coördinatie
 • Project engineering
 • Project management

Elektrische studies en berekeningen

 • Berekening afschakelvermogens
 • Beveiligen laag- en hoogpanningsinstallaties
 • Dynamische- en thermische kortsluitstroomberekeningen
 • Elektrische netstudie
 • Energiebelasting
 • Kabelberekeningen
 • Loadflowberekeningen
 • Netwerkanalyse
 • Netwerkberekeningen
 • Overspanningsbeveiliging
 • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
 • Selectiviteitsstudie tussen smeltveiligheden, MCB/MCCBs en IEDs voor vermogensschakelaars
 • Simulatie transiënt gedrag bij in- en uitschakelverschijnselen
 • Verificatie & validatie van een ontwerp
 • Vlamboog energie berekening

Specificeren en dimensioneren

 • Batterijen
 • Barenstel
 • Dieselgeneratoren
 • Energiekabels
 • Fotovoltaïsch panelen
 • Gasgeneratoren
 • HS/MS/LS schakel- en verdeelinrichtingen
 • Inductiemotoren
 • Netwerk supervisie conform IEC 61850
 • Noodstroomaggregaat (NSA)
 • Power managment systemen
 • Roterende UPS
 • Schakelmaterieel
 • Statische frequentieomvormers
 • Statische UPS
 • Stroomverdeling
 • Supervisie en SCADA systemen
 • Synchrone motoren
 • Transformatoren
 • Windturbines

Kwaliteitscontrole

 • Controle ontwerp derden
 • Toetsing prijsstelling

Bestaande elektrische installatie

 • Aanpassing
 • eDNA modellering
 • Renovatie
 • Uitbreiding
 • Vervanging

Specifieke vraagstukken

 • Aarding
 • Cost Estimating
 • Ecodesign
 • EMC
 • Energieverbruik
 • Engineering methodiek
 • Harmonischen
 • Kwaliteit elektrische energie
 • Project executie planning
 • Scope & Work Breakdown Structuring
 • Vlamboog studie