Strategie

Onze strategie steunt op het stevige fundament van onze visie, missie en onze kwaliteitsborg door lean engineering.

Next

Visie

Model engineering heeft de toekomst. Een systeemmodel is het DNA van de elektrische installatie. Dit model noemen we "Energie Distributie Netwerk Architectuur", afgekort eDNA©. In deze ontwerp- en testomgeving creëren we het basis ontwerp en toetsen we de veiligheid en bedrijfszekerheid van de installatie. Met eDNA berekenen we dynamische- en thermische kortsluitstromen, in- en afschakelvermogens en energiebelasting. Met eDNA reduceren we het rekenproces van dagen naar minuten. Deze ontwerpberekeningen zijn fundamenteel voor het bepalen van elektrische en mechanische eigenschappen van componenten zoals generatoren, transformatoren, voedingskabels, verdeelinrichtingen, schakelaars en verbruikers in een laag- en hoogspanningsinstallatie.

Ontwerpberekeningen worden door eDNA eenduidig conform de norm uitgevoerd. De interconnecties, systeem variabelen en kenmerken van componenten zijn opgeslagen in eDNA. De inzet van eDNA© is veelzijdig en eindigt niet bij oplevering van het systeem. De eDNA kan worden aangewend voor life cycle management. Aanpassingen en uitbreidingen kunnen vooraf in eDNA worden getoetst en dat levert een grote kostenbesparing op, omdat de duur van het onderzoektraject aanzienlijk wordt verkort. Bestaande installaties kunnen ook in eDNA worden gemodelleerd en getoetst. Elke elektrische installatie, bestaand of nog in ontwerp, kan door ons met eDNA worden geverifieerd, gevalideerd en gesimuleerd. Wij adviseren installatie verantwoordelijken om een eDNA van de elektrische installatie als onderdeel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) mee te nemen. De veiligheid en bedrijfszekerheid zal daardoor naar het hoogste niveau worden gebracht!

Next

Missie

Met passie voor energietechniek en een innovatieve drive om engineering methoden constant te verbeteren, helpen wij onze opdrachtgevers de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de elektrische voorzieningen op economische wijze naar het hoogste niveau te tillen. Met onze kennis en ervaring op het gebied van energietechniek en moderne ontwerpmethoden willen wij een uniek en onafhankelijk platform zijn dat toegankelijk is voor alle bedrijven.

Dankzij onze moderne ontwerpmethodiek kunnen wij het ontwerp van elk type elektrische installatie op een geavanceerde en economische wijze uitvoeren. Met EPROCON als partner kan elke onderneming zich zorgeloos concentreren op haar kernactiviteiten. Zowel de veiligheid, bedrijfscontinuïteit als het investeringsbudget is met onze strategie gegarandeerd.

Next

Lean Engineering

Wat is modelgebaseerd ontwerpen?

Bij modelgebaseerd ontwerp staat een systeemmodel van het elektrische grondschema centraal in het ontwikkelingsproces van eisen, ontwerp, implementatie en testen van laag- en hoogspanningsinstallaties.

Waarom maken wij gebruik van modelgebaseerd ontwerpen?

Modelgebaseerd ontwerpen heeft de manier waarop ingenieurs werken getransformeert omdat we hierdoor voorkomen dat ontwerptaken divergeren en daarmee het overzicht van het ontwerp van het systeem behouden. Wanneer de vereisten en ontwerpberekeningen voor implementatie van hardware in het model zijn inbegrepen, zoals het gedrag bij kortsluiting, kunnen we automatisch waarschuwingen genereren en test cases maken voor systeemverificatie, tijd besparen, en foute uitkomsten van handmatig berekeningen voorkomen. Gebruik van modelgebaseerd ontwerpen zal de veiligheid en kwaliteit verbeteren en de ontwikkelingstijd met 50% of meer verminderen.