Introductie

Eprocon helpt bedrijven met vragen op het gebied van elektrotechiek en energietechniek. Wij zijn gespecialiseerd in het toetsen van compliance van het ontwerp van elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties. We ondersteunen bedrijven bij het ontwerpen en verifiëren van complexe elektrische installaties. We werken samen met bedrijven die incidenteel behoefte hebben aan gedegen advies en technische ondersteuning.

Eprocon ontwerpt hoog- en laagspanningsinstallaties voor alle denkbare toepassingen, zowel autonoom, netgebonden als parallel gevoed. Bij een ontwerp van Eprocon komen veiligheid, duurzaamheid en energiebesparing samen. Dat doen we door alle onderdelen, zoals generatoren, batterijen, transformatoren, distributiepanelen, beveiligingen, kabels, zonnepanelen, omvormers, windturbines en elektromotoren te modelleren met digitale tweelingtechniek.

Eprocon modelleert elektrische installaties als een netwerktechnisch model met digitale tweelingtechniek. Met het model voeren we gevalideerde simulaties en ontwerpberekeningen uit. Elektrische voeding en toestellen worden met geleiders verenigd tot één digitaal model dat zich gedraagt als de fysische werkelijkheid in Unified Electrical Twins. We verifiëren de elektrische installatie aan de hand van – in het model ingekapselde – (inter) nationale technische normen.

Onze Unified Electrical Twins worden ingezet voor simulatie, ontwerpberekeningen, verificatie, toetsen uitbreidingsmogelijkheden, risico-inventarisatie & -evaluatie en onderhoudsdoeleinden. Onze Digital Twins service is gelanceerd onder de naam EproTwin®. Met onze aanpak kan vooraf worden aangetoond dat de installatie zal werken zoals bedoeld, nog voordat er een installateur of leverancier bij betrokken wordt.

Next

Onze werkwijze

  • Definitie
  • Ontwerp
  • Verificatie
  • Simulatie
  • Investeringskosten
  • Ontwerppakket

Een veilige en betrouwbare elektrische installatie begint met een kwaliteitsontwerp van Eprocon. In de definitiefase brengen we de benodigde objecten in kaart. Het ontwerp wordt met behulp van digitale tweelingtechniek in een elektrotechnisch modelschema opgebouwd. Eén van de voordelen van tweelingtechniek is dat men het schema van de installatie opbouwt met slimme objecten uit een wetenschappelijk gevalideerde bibliotheek. Deze objecten met hun elektrotechnische eigenschappen worden ingekapseld in het modelschema. Elk object kan worden gekoppeld met een vrij te kiezen merk en type uit de uitgebreide fabrikanten database. Ter verificatie worden vermogensbalans- (load flow) en kortsluitberekeningen uitgevoerd op basis van (inter)nationale normen.

Na de technische verificatie worden diverse statische en dynamische schakelsimulaties uitgevoerd. De simulatie fase is de laatste stap waarmee het basisontwerp wordt getoetst en is dan gereed voor een kostenraming. Vanuit het model genereren we de technische documenten en bundelen dit tot een documentatiepakket met installatieschema's, berekeningen, materiaallijsten en specificaties. Dát is de kracht van tweelingtechniek: definitie, ontwerp, verificatie, simulatie en documentatie vanuit één model! Dankzij digitale tweelingtechniek zijn de details van alle toestellen, kabels én het materieel direct inzichtelijk. Het model is uitwisselbaar met CAD of BIM om het installatietechnische ontwerp te verifiëren en te optimaliseren.

Next

Stratechnisch™ partner

De klant staat bij ons centraal. Wij hebben geen commerciële banden met leveranciers. Onze onafhankelijke status maakt het mogelijk dat de inkoop van componenten en de uitbesteding van de aanleg van de elektrische installatie in concurrentie kan worden gezet. Kiest u voor Eprocon, dan krijgt u een strategisch-technische partner. Op basis van onze kennis van en ervaring met elektrische energietechniek in het bedrijfsleven en de publieke sector voorzien wij onze opdrachtgevers van gedegen advies en zorgen wij voor een betrouwbare uitvoering van het elektrotechnische ontwerp. Wij bieden expliciet elektrotechnische ingenieursdiensten aan. Dit doen wij turn-key of op basis van regie. Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken met Eprocon. Via deze pagina kunt u contact met ons opnemen.

Next

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers: projectontwikkelaars, aannemers, ontwerpbureaus en organisaties waar behoefte is aan onafhankelijke expertise voor de ontwikkeling of uitbreiding van elektrische laag- en hoogspanningsinfrastructuur voor voedselproductie, milieu, hernieuwbare energie, procesindustrie, scheepvaart, offshore, industriële faciliteiten, utiliteiten, datacenters en medische centra. We hebben een overzicht met referenties opgesteld. Druk op "Referenties" voor een overzicht.

Referenties

De foto toont een zonnepark in Nederland, een mooi voorbeeld van onze Digital Twins Due Diligence Assessment.

Next

Kernkwaliteiten

Deskundig

Eprocon is gespecialiseerd in het begeleiden van elektrotechnische projecten voor industriële complexen en utiliteitsbouw. Onze service begint bij het conceptontwerp waarbij de energiebalans wordt opgesteld. Verbruikers van elektrische energie worden gegroepeerd op toepassing, stroomverbruik en locatie in relatie tot het transformatorstation. We bepalen de locatie en inrichting van power intake stations, e-houses, transformatorstations en schakel- en verdeel onderstations. Onze ontwerpkennis omvat conceptie tot en met de uitvoering van elektrische energievoorziening, opwekking, distributie en verbruik. Naast de infrastructuur voor het ontvangen, opwekken, leveren en distribueren van elektrische energie, specificeren we de energieverbruikers, te weten de productieve, essentiële en vitale elektrische verbruikers, voor de voedselindustrie, procesindustrie, industriële productieprocessen, infrastructuur en utiliteiten, medische centra en rekencentra.

Kennis

Bij Eprocon werken hoogopgeleide elektrotechnici. Wij hebben kennis van alle aspecten in de elektrische energietechniek. Dit stelt ons in staat om een veilig, betrouwbaar en flexibel energiesysteem te ontwerpen, van kleinschalige tot megaprojecten, van laagspanning tot 800kV hoogspanning. Onze kennis van elektrische installaties omvat alle mogelijke toestellen, materieel en machines in industriële elektrische energienetwerken: van netstroom, eigen opwekking, transport, transformatie, distributie tot en met alle mogelijke elektrische energieverbruikers.

Ervaring

Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, aannemers, ontwerpbureaus, exploitanten en eigenaren van olieraffinaderijen, chemische fabrieken, gastransport, transport en distributie van elektrische energie, exploratie en productie-installaties, en faciliteiten voor productie en industrie. Op basis van dit klantenbestand kunnen we zeggen dat we voor elke situatie een passende oplossing zullen vinden. Uiteraard willen we ieder bedrijf van dienst zijn bij het ontwikkelen van een concept of detailontwerp. Ook voor ontwerpverificatie en validatie van hoog- en laagspanningsinstallaties en elektrische energieverbruikers bent u bij ons aan het juiste adres.

Industriestandaards

Wij ontwerpen in het kader van de NEN 1010 (IEC 60364) en NEN-EN-IEC 60204 voor laagspanning, NEN-EN-IEC 61936-1 (NEN 1041) en NEN-EN 50522 (aarding) voor elektrische sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning (hoogspanning) en IEC 60909 (kortsluitstroom berekeningen in drie-fasen netten) of IEC 61363 (kortsluitstroom berekeningen schepen & offshore) & NEN-IEC 61892 (verplaatsbare en vaste eenheden op zee - Elektrische installaties).

Kwaliteitswaarborg Technisch Ontwerp Energievoorziening

Om de veiligheid en kwaliteit van het technische ontwerp van een elektrisch energiesysteem te waarborgen, produceren we het technische ontwerp met behulp van in de industrie geaccepteerde technische software. De technische rekenmethodes volgens industrienormen zijn ingekapseld in deze softwareomgeving. Na verificatie wordt elk ontwerp gevalideerd door middel van simulaties.

DNA van uw energievoorziening

Met behulp van industrieel geaccepteerde ontwerpsoftware kunnen wij een consistent en veilig ontwerp van elektrische installaties produceren, beheren en distribueren. Wij creëren het DNA van het technische ontwerp met geïntegreerde ontwerpberekeningen volgens de norm. Dit is de beste manier om complexe installaties op een betrouwbare, veilige en kostenefficiënte wijze te ontwerpen. De engineeringgegevens worden opgeslagen in een digitaal model, waardoor het beheer van het ontwerp van middelgrote tot zeer complexe installaties kan worden gegarandeerd.