Strategie

Onze strategie is gebaseerd op de solide basis van onze visie, missie en onze kwaliteitsborg met EproTwin®

Next

Strategie - Visie

Eprocon ontwerpt en simuleert elektrische installaties met EproTwin® computermodellen op basis van Tweelingtechniek, beter bekend als Digital Twins. Dit is een voorbeeld. In deze ontwerp- en testomgeving maken we het basisontwerp en testen we de veiligheid en bedrijfszekerheid van de installatie. In het model berekenen we onder meer dynamische- en thermische kortsluitstromen, in- en afschakelvermogens en energiebelasting. We modelleren elektrische installaties en verminderen de kans op rework en faalkosten. Gevalideerde simulatiemodellen genereren elektrische en mechanische eigenschappen van componenten zoals generatoren, transformatoren, voedingskabels, verdeelinrichtingen, schakelaars en verbruikers in laag- en hoogspanningsinstallaties.

Ontwerpberekeningen worden eenduidig en volgens de norm uitgevoerd in het model. De objecten en technische eisen worden centraal opgeslagen. Het gebruik van Digital Twins is veelzijdig en houdt niet op bij levering van het systeem! U kunt het model gebruiken voor levenscyclusbeheer. Aanpassingen en uitbreidingen kunnen vooraf worden getoetst, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert! Ook het ontwerp van bestaande installaties kan worden gemodellerd en getoets. Elke elektrische installatie - bestaand of in voorontwerp - kan snel en grondig worden geverifieerd, gevalideerd en gesimuleerd. Veiligheid en bedrijfszekerheid worden met Digital Twin services van Eprocon naar het hoogste niveau gebracht!

Next

Strategie - Missie

Met passie voor energietechniek en een innovatieve drive om engineering methoden voortdurend te verbeteren, helpen wij bedrijven op een economische manier om de veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid van de elektrische voorzieningen naar het hoogste niveau te tillen! Met onze kennis en ervaring op het gebied van energietechniek en moderne ontwerpmethoden willen wij een uniek en onafhankelijk kennisplatform zijn dat voor alle bedrijven toegankelijk is.

Dankzij onze moderne ontwerpmethodiek kunnen wij het ontwerp van elk type elektrische installatie op een geavanceerde en economische manier uitvoeren. Met EPROCON als partner kan elk bedrijf zich weer volledig concentreren op haar kernactiviteiten. Veiligheid, bedrijfscontinuïteit en het investeringsbudget zijn gegarandeerd met onze strategie. Voor gratis advies of goedkope ondersteuning verwijzen wij graag u door naar onze rivalen.

Next

Strategie - EproTwin®

Wat is modelgestuurd ontwerpen?

Bij modelgestuurd ontwerpen staat een Digital Twin van de elektrische installatie centraal in het ontwikkelingsproces van eisen, ontwerp, implementatie en onderhouden van laag- en hoogspanningsinstallaties. Ontwerp met een genormeerd en gevalideerd Digital Twins platform zoals dat van ETAP wordt steeds vaker door de industrie en keuringsinstanties vereist boven niet-gevalideerde methoden, zoals handberekeningen of Excel berekeningen, omdat het veel meer tijd kost om de uitkomsten te valideren. Bovendien is een modelgestuurd ontwerp consistent en normconform en de rapportage is gestandaardiseerd en daardoor direct inzichtelijk. EproTwin® Digitale Tweelingtechniek

Waarom maken wij gebruik van modelgestuurd ontwerpen?

Modelgestuurd ontwerp heeft de manier waarop ingenieurs werken veranderd, aangezien het inconsistentie tijdens het ontwerpproces voorkomt en het kernontwerp van het systeem behouden blijft. Wanneer de vereisten en ontwerpberekeningen voor hardwareimplementatie in het model zijn opgenomen, zoals het kortsluitgedrag, kunnen we automatisch waarschuwingen genereren en testcases maken voor systeemverificatie, waardoor tijd wordt bespaard en handmatig rekenwerk worden vermeden. Het gebruik van een modelgestuurd ontwerp, een Digtial Twin, zal de veiligheid en kwaliteit verbeteren en de ontwikkelingstijd drastisch verkorten.